Путања

Маријана Ђурађевић

Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
обавештава јавност да је заказана

ЈАВНА ОДБРАНА
докторске дисертације под насловом

„Примена EVENTQUAL модела у контексту различитих типова туристичких догађаја у Србији” 

кандидата
Маријане Ђурађевић


за 28.05.2024. године у 10,00 часова у Свечаној сали
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

 
пред Комисијом у саставу:

1) проф. др Владимир Сенић, председник
2) проф. др Славица Томић, члан
3) проф. др Андреј Мићовић, члан

 
Ментор докторске дисертације:
проф. др Дарко Димитровски


Штампа