Путања

Почетак летњег семестра


Настава у летњем семестру, школске 2023/2024. године, за студенте докторских академских студија, почиње 01. марта 2024. године, према распореду наставе, који је истакнут на сајту и огласној табли Факултета.


Штампа