Путања

Почетак зимског семестра школске 2023/2024. године


Настава у зимском семестру, школске 2023/2024. године, за студенте докторских академских студија, почиње 20. новембра 2023. године, према распореду наставе, који је истакнут на сајту и огласној табли Факултета.


Штампа