Путања

Студентска служба: Обавештење о почетку наставе у зимском семестру

Настава у зимском семестру, школске 2022/2023. године, за студенте докторских академских студија, почиње 29. новембра 2022. године, према распореду наставе, који је истакнут на сајту и огласној табли факултета.


Штампа