Путања

Почетак зимског семестра школске 2021/2022. године


Настава у зимском семестру, школске 2021/2022. године, за студенте докторских академских студија, почиње 29. новембра 2021. године, према распореду наставе, који је истакнут на сајту и огласној табли факултета.

У складу са прописаним мерама и датим препорукама, у сврху сузбијања ширења заразне болести Covid-19 и смањивања епидемиолошких ризика, предавања и вежбе на свим нивоима студија у зимском семестру школске 2021/2022. године одржаваће се у целости „onlineˮ.

На сајту факултета постоји обавештење о организовању наставе у зимском семестру школске 2021/2022. године.

Своје индексе, студенти докторских академских студија ће моћи да преузму у просторији Студентске службе.


Штампа