Пројекат "Зелена решења за управљање био отпадом"- у циљу реализације пројекта потписани меморандуми о сарадњи

У циљу реализације пројекта "Зелена решења за управљање био отпадом" у оквиру ГЕФ пројеката "Циркуларне заједница у Србији" у суботу, 1. јуна 2024. године Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу потписао је меморандуме о сарадњи са хотелима из Врњачке Бање "Тонанти", "Фонтана","PEGAZ HOLIDAY RESORT", рестораном брзе хране "Добра клопа" као и са Угоститељско - туристичком школом са домом ученика у Врњачкој Бањи.

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу имаће част да реализује пројекат "Зелена решења за управљање био отпадом" у сарадњи са партнерима Пољопривредним факултетом Универзитета у Београду и ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", уз подршку Општине Врњачка Бања. Пројекат ће бити финансиран и реализован у сарадњи са UNDP.

Циљ пројекта је умањење биолошког отпада из хотела и ресторана, који ће бити компостиран и коришћен за озелењавање цветних површина.


Штампа