Часопис „Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management“


Поштованe колеге, са великим задовољством Вас обавештавамо да је научни часопис „Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management“, чији је издавач Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, прихваћен за реферисање у индекснoj бази CEEOL (Central and Eastern European Online Library):

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2315

Уредништво часописа


Штампа