Дана 08.02.2016. године на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, одржана је презентација програма стручне праксе у Грчкој, у организацији агенције JobTrust из Солуна. Након презентације, која је била изузетно посећена, одржани су индивидуални интервјуи студената са представницима ове агенције.

 


 

Дана 03.12.2014. године на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, одржана је презентација програма стручне праксе у Грчкој, у организацији агенције JobTrust из Солуна. Након презентације, која је била изузетно посећена, одржани су индивидуални интервјуи студената са представницима ове агенције.

 

Go to top