Јовановић Сандра


Број индекса: 305/2016
Тема завршног рада: Анализа ревизорских извештаја хотелских предузећа у Републици Србији са становишта корисника
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Александра Митровић; Доц. др Дарко Димитровски; Проф. др Данко Милашиновић 
Датум и време одбране: 25.12.2017.г 14ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

Милојевић Кристина


Број индекса: 353/2016
Тема завршног рада: Етно села у функцији развоја руралног туризма у Србији на примеру етно села Гостољубље
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Драго Цвијановић; Доц.др Снежана Милићевић; Доц.др Марија Костић
Датум и време одбране: 25.12.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана Сала

Ђорђевић Јелена


Број индекса: 09/2015МХ
Тема завршног рада: Организација догађаја у хотелима са 4 звездице на територији града Ниша
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Небојша Павловић; Доц. др Снежана Милићевић; Проф. др Бошко Војновић, Висока пољопривредна школа струковних студија-Шабац
Датум и време одбране: 12.12.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

Стојановић Немања


Број индекса: 04/2015МХ
Тема завршног рада: Обука и стручно усавршавање у функцији унапређења компентенција менаџера
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Небојша Павловић; Проф.др Смиљка Исаковић; Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 12.12.2017.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

 

Цилић Марко


Број индекса: 420/2016
Тема завршног рада: Одрживи развој туризма јадранског подручја на примеру Будве и Дубровника
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Марија Костић, Проф.др Сандра Живановић, Доц.др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 28.11.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана Сала

Лазић Зорица


Број индекса: 419/2016
Тема завршног рада: Еколошка осетљивост туристичке дестинације
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Марија Костић, Проф.др Сандра Живановић, Доц.др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 28.11.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана Сала

Вуксановић Александар


Број индекса: 407/2016
Тема завршног рада: Перспективе развоја здравственог туризма у бањама региона јужне и источне Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Снежана Милићевић, Проф.др Драгана Гњатовић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.11.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

Јовановић Теодора


Број индекса: 308/2016
Тема завршног рада: Логистички менаџмент у функцији развоја туристичке дестинације
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Марија Костић, Доц.др Марија Мандарић, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 06.11.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана Сала

Николић Милена


Број индекса: 404/2016
Тема завршног рада: Екотуризам и одрживи туризам као савремени концепти развоја туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Марија Костић, Доц.др Марија Лакићевић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 06.11.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

Кораћ Александра


Број индекса: 02/2015МХ
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја туризма на подручју парка природе „Голија“
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Марија Костић, Доц.др Снежана Милићевић, Доц.др Тања Станишић
Датум и време одбране: 06.11.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана Сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker