Галерија

 

Одбрана дипломских радова прве генерације студената Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.

Фото:

Опширније: Галерија

Марковић Невена


Број индекса: 85/2013
Тема завршног рада: Организација која учи
Комисија (ментор, члан):  Доц. др Небојша Павловић, Доц.др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 19.12.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

Пајић Јована


Број индекса: 18/2013
Тема завршног рада: Ловно туристички потенцијали Србије
Комисија (ментор, члан):  Доц. др Снежана Милићевић, Доц.др Марија Костић
Датум и време одбране: 18.12.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Друловић Лазар


Број индекса: 98/2013
Тема завршног рада: Израда интернет презентације туристичке понуде планине Копаоник
Комисија (ментор, члан):  Проф. др Данко Милашиновић, Доц. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 15.12.2017.г 15ч
Кабинет: Свечана сала

Лазић Ана


Број индекса: 27/2013
Тема завршног рада: Мрачни (Dark) туризам као грана културног туризма
Комисија (ментор, члан):  Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 12.12.2017.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Милићевић Маријана


Број индекса: 84/2013
Тема завршног рада: Управљање услужним сусретима у функцији задовољавања потреба купаца
Комисија (ментор, члан):  Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 21.11.2017.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

 

Бериша Стефана


Број индекса: 54/2013
Тема завршног рада: Очекивани трендови у развоју међународног туризма
Комисија (ментор, члан):  Доц. др Tања Станишић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 14.11.2017.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Стошић Александра

 

Број индекса: 81/2012
Тема завршног рада: Необични хотели - савремени тренд на туристичком тржишту
Комисија (ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Tања Станишић
Датум и време одбране: 14.11.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

 

Вулетић Предраг


Број индекса: 02/2013
Тема завршног рада: Функције невербалне комуникације
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 07.11.2017.г 12ч40мин
Кабинет: Свечана сала

 

Радовановић Душица


Број индекса: 04/2013
Тема завршног рада: Невербална комуникација у организацији
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 07.11.2017.г 12ч20мин
Кабинет: Свечана сала

 

Радојевић Сара


Број индекса: 06/2013
Тема завршног рада: Мотивација као фактор успешности људских ресурса
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 07.11.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

 

Милошевић Јелена

 

Број индекса: 07/2012
Тема завршног рада:Догађаји као вид културног туризма са освртом на сабор трубача у Гучи
Комисија (ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 08.11.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

 

Чеперковић Душан

 

Број индекса: 14/2013
Тема завршног рада: Актуелни проблеми пословне етике у савременој организацији
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 24.10.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

 

Алексић Јована

 

Број индекса: 47/2013
Тема завршног рада: Лидерство као кључ успеха
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 24.10.2017.г 12ч10мин
Кабинет: Свечана сала

 

Милошевић Тања

 

Број индекса: 03/2013
Тема завршног рада: Менаџерске вештине у функцији унапређења пословања
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 24.10.2017.г 11ч50мин
Кабинет: Свечана сала

 

Маринковић Јелена

 

Број индекса: 81/2013
Тема завршног рада: Актуелни проблеми у савременој пословној етици
Комисија (ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 24.10.2017.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Јанић Јелена


Број индекса: 06/2012
Тема завршног рада: Организатори путовања и туристичке агенције у Србији
Комисија (ментор, члан): Доц.др Дарко Димитровски, Доц.др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 18.10.2017.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала

 

Кристина Ђокић

 

Број индекса: 33/2013
Тема завршног рада: Утицај криза на међународни туризам
Комисија (ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 16.10.2017.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

 

Александра Милутиновић


Број индекса: 46/2013
Тема завршног рада: Комуникација као важан фактор менаџмента људских ресурса
Комисија (ментор, члан): Доц.др Небојша Павловић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 17.10.2017.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

 

Здравковић Александар


Број индекса: 58/2013
Тема завршног рада: Јошаничка Бања као дестинација здравственог туризма
Комисија (ментор, члан): Проф.др Сандра Живановић, Доц.др Небојша Павловић
Датум и време одбране: 16.10.2017.г 8ч45мин
Кабинет: Амфитеатар

 

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker