Удружења

Удружење хотелско угоститељске привреде основано је 1967.године и најпре је пословало под називом ''Уготурист'', да би се 1968.године променио назив и пословало под именом ''Угопрогрес'' све до средине 2002.године. Од маја месеца 2002.године Удружење послује под називом Пословно удружење хотелско угоститељске привреде ''HORES''.

Пословно удружење хотелско угоститељске привреде – HORES постоји скоро пола века, чиме су се створили услови да постане професионалан и уверљив партнер јавном сектору и осталим социјалним партнерима у креирању општег привредног и законског оквира који утиче на пословање и развој хотелско угоститељске делатности.

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker