Термини испита - Мастер

Штампа

 

наставни предмет:

испитни рок:
фебруарски 

испитни рок:
априлски

Методологија НИР-а п:10.03;14ч
у:
п:28.04;14ч
у:
Менаџмент ланцима снабдевања у хотелијерству и туризму п:
у:09.03;14ч
п:
у:11.04;11ч
Кризни менаџмент у хотелијерству и туризму п:15.03;15ч
у:
п:25.04;12ч
у:
Савремене тенденције у хотелијерству и туризму п:
у:20.03;16ч
п:
у:10.04;16ч
Менаџмент инвестицијама у хотелијерству п:13.03;12ч
у:
п:
у:
Бањски, здравствени и спортско-рекреативни туризам п:13.03;13ч
у:
п:24.04;12ч
у:
Рурални туризам п:
у:

п:
у:

МСП и кластери у хотелијерству и туризму п:
у:
п:
у:
Контрола и ревизија хотелског пословања п:
у:14.03;12ч
п:
у:26.04;14ч
Рехабилитација и физикална терапија п:
у:
п:
у:
Облици и трендови здравственог туризма п:13.03;13ч
у:
п:24.04;12ч
у:
Дестинације здравственог туризма п:07.03;13ч
у:
п:11.04;13ч
у:
Управљање односима са корисницима здравствених услуга п:
у:
п:
у:
Финансијки менаџмент здравствених услуга п:
у:
п:
у:
Туризам и одрживи развој п:
у:
п:
у:
Балнеоклиматологија п:
у:
п:
у:
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker