Термини испита - Мастер

Штампа

 

наставни предмет:

испитни рок:
јануарски

испитни рок:
фебруарски 

Методологија НИР-а п:17.02;15ч
у:
п:10.03;14ч
у:
Менаџмент ланцима снабдевања у хотелијерству и туризму п:
у:20.02;11ч
п:
у:09.03;14ч
Кризни менаџмент у хотелијерству и туризму

п:23.02;16ч
у:

п:15.03;15ч
у:

Савремене тенденције у хотелијерству и туризму

п:
у:27.02;16ч

п:
у:20.03;16ч

Менаџмент инвестицијама у хотелијерству п:13.02;12ч
у:
п:13.03;12ч
у:
Бањски, здравствени и спортско-рекреативни туризам п:21.02;15ч
у:
п:13.03;13ч
у:
Рурални туризам

п:
у:

п:
у:

МСП и кластери у хотелијерству и туризму

п:
у:

п:
у:

Контрола и ревизија хотелског пословања

п:
у:22.02;17ч

п:
у:14.03;12ч

Рехабилитација и физикална терапија п:
у:
п:
у:
Облици и трендови здравственог туризма п:21.02;15ч
у:
п:13.03;13ч
у:
Дестинације здравственог туризма

п:14.02;13ч30мин
у:

п:07.03;13ч
у:
Управљање односима са корисницима здравствених услуга п:
у:
п:
у:
Финансијки менаџмент здравствених услуга п:
у:
п:
у:
Туризам и одрживи развој п:
у:
п:
у:
Балнеоклиматологија п:
у:
п:
у:
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker