Термини испита - Мастер

Штампа

Студијски програми: Менаџмент у хотелијерству, Менаџмент у туризму, Здравствени туризам

наставни предмет:

испитни рок:
октобар 1

испитни рок:
октобар 2

Методологија НИР-а п:22.09;13ч
у:
п:06.10;13ч
у:
Менаџмент ланцима снабдевања у хотелијерству и туризму п:
у:18.09;12ч
п:
у:02.10;09ч
Кризни менаџмент у хотелијерству и туризму п:20.09;10ч
у:
п:05.10;16ч
у:
Савремене тенденције у хотелијерству и туризму п:
у:19.09;10ч
п:
у:28.09;13ч
Менаџмент инвестицијама у хотелијерству п:
у:
п:
у:
Бањски, здравствени и спортско-рекреативни туризам п:14.09;11ч
у:
п:29.09;11ч
у:
Рурални туризам п:08.09;10ч
у:

п:02.10;12ч
у:

МСП и кластери у хотелијерству и туризму п:11.09;11ч
у:
п:27.09;15ч
у:
Контрола и ревизија хотелског пословања п:
у:15.09;10ч
п:
у:03.10;14ч
Рехабилитација и физикална терапија п:
у:
п:
у:
Облици и трендови здравственог туризма п:14.09;11ч
у:
п:29.09;11ч
у:
Дестинације здравственог туризма п:12.09;10ч
у:
п:26.09;10ч
у:
Управљање односима са корисницима здравствених услуга п:20.09;18ч
у:
п:02.10;14ч
у:
Финансијки менаџмент здравствених услуга п:
у:
п:
у:
Туризам и одрживи развој п:
у:19.09;12ч
п:
у:03.10;12ч
Балнеоклиматологија п:
у:
п:
у:
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker