Термини испита - Мастер

Штампа

Студијски програми: Менаџмент у хотелијерству, менаџмент у туризму, здравствени туризам

наставни предмет:

испитни рок:
јунски 

испитни рок:
јулски

Методологија НИР-а п:09.06;13ч
у:
п:23.06;13ч
у:
Менаџмент ланцима снабдевања у хотелијерству и туризму п:
у:07.06;15ч
п:
у:29.06;12ч
Кризни менаџмент у хотелијерству и туризму п:15.06;11ч
у:
п:28.06;09ч
у:
Савремене тенденције у хотелијерству и туризму п:
у:13.06;12ч
п:
у:05.07;10ч
Менаџмент инвестицијама у хотелијерству п:
у:
п:
у:
Бањски, здравствени и спортско-рекреативни туризам п:08.06;11ч
у:
п:07.07;11ч
у:
Рурални туризам п:
у:05.06;12ч

п:
у:30.06;12ч

МСП и кластери у хотелијерству и туризму п:16.06;15ч
у:
п:03.07;
у:
Контрола и ревизија хотелског пословања п:
у:08.06;10ч
п:
у:03.07;09ч
Рехабилитација и физикална терапија п:
у:
п:
у:
Облици и трендови здравственог туризма п:08.06;11ч
у:
п:07.07;11ч
у:
Дестинације здравственог туризма п:06.06;10ч
у:
п:04.07;10ч
у:
Управљање односима са корисницима здравствених услуга п:13.06;11ч
у:
п:28.06;12ч
у:
Финансијки менаџмент здравствених услуга п:
у:
п:
у:
Туризам и одрживи развој п:
у:07.06;13ч
п:
у:29.06;10ч
Балнеоклиматологија п:
у:20.06;12ч
п:
у:
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker