др Тања Станишић

Штампа
Титула, име и презиме др Тања Станишић
Наставничко звање Доцент
Ужа научна област Општа економија
Број кабинета 22
Е-пошта Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Термин консултација Петком: 11-13h
Датум избора у звање 30.04.2015.г
Биографија

Датум и место рођења
20.11.1983. Лесковац
Основне академске студије
Економски факултет Универзитета у  Нишу,  дипломирала 2007. године
Докторат наука
Економски факултет Универзитета у  Нишу, докторирала 2014. године
Кретање у запослењу
Природно-математички факултет Универзитета у Нишу, 2011-2015.
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу, 2015-
Стечено научно звање
Научни сарадник, 2015.

Ангажованост
на предметима
 • Међународно хотелијерство и туризам
Истраживачко
интересовањe
 • Макроекономија
 • Међународна економија
Одабране
референце
 • Krstić, B., Stanišić, T. (2013), The Influence of Knowledge Economy Development on Competitiveness of Southeastern Europe Countries,  Industrija, vol. 41, br. 2, str. 151–168. (ISSN 0350-0373)
 • Krstić, B., Stanisavljević, N., Stanišić, T. (2014), Generic benchmarking in the aim of improving clusters’ performances in Serbia, Industrija, vol. 42, br. 3, str. 79-100. (ISSN 0350-0373)
 • Stojanović, B., Stanišić, T., Radivojević, V. (2013), State Aid Control: Theoretical Aspects and Empirical Evidences, Facta Universitatis: Economics and Organization, vol. 10,  br. 2, str. 165–177. (ISSN 0354 – 4699)
 • Стојановић, Б., Станишић, Т. (2014), Државна помоћ и реални сектор економије у последњој светској економској кризи, Економика, вол. 60, бр. 3, стр. 87-97. (ISSN 0350-137X)
 • Стојановић, Б., Радивојевић, В., Станишић, Т. (2012), Институционалне претпоставке ефикасности политике заштите конкуренције, Економски хоризонти, вол. 14, бр. 2, стр. 121-131. (ISSN 1450-863 X)
 • Krstić, B., Stanišić, T. (2013), Analysis of Positive and Negative Effects of State Aid for the Period of the Global Economic Crisis in the EU and Serbia, Improving the Competitiveness of Enterprises and National Economies – Determinants and Solutions, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu i Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, str. 159–175. (ISBN 978-86-6139-082-1)
 • Krstić, B., Stanišić, T. (2014), Impact of Tehnological Readiness on Competitiveness of the Balkan Countries, Determinants of Improving the Competitiveness of National Economies and Enterprises, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu i Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, str. 85–102. (ISBN 978-86-6139-093-7)
 • Krstić, B., Jovanović, S., Stanišić, T. (2014), Central and East European countries' tourism competitiveness as a factor of their national competitiveness level. Journal of tourism - studies and research in tourism, Stefan cel Mare University Suceava, Romania, No. 18, pp. 61-68. (ISSN 1844-2994)
 • Стојановић, Б., Станишић, Т. (2011), Систем контроле државне помоћи у Србији - економски изазови и ограничења, у зборнику: Контрола државне помоћи у Србији и Европској унији, конференција: „Увођење система контроле државне помоћи у Србији - правни и економски изазови“, Правни факултет, Београд, 20. октобар, стр. 46–62. (ISBN 978-86-7630-350-2)
 • Стојановић, Б., Станишић, Т., Радивојевић, В. (2014), Ефекти институционализације државне помоћи у Републици Србији, „Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије“, Економски факултет, Крагујевац, 04. април, стр. 85–104. (ISBN 978‐86‐6091‐047‐1)
Учешће на
пројектима
 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (179066) Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије (2011-2015)
 Чланства у
 организацијама
 • Друштво економиста Ниша (у саставу Савеза економиста Србије)
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker