Весна Миловановић

Штампа
Титула, име и презиме Весна Миловановић, MSc
Наставничко звање Асистент
Ужа научна област Менаџмент и пословање
Број кабинета 14
Е-пошта Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Термин консултација Четвртком: 10-12ч
Датум избора у звање 25.11.2014.г
Биографија Датум и место рођења
18. 01. 1984., Крагујевац
Основне академске студије
Cracow University of Economics, Faculty of Economics and International Relations, смер International Business Studies, 2003-2006
Мастер студије
Cracow University of Economics, Faculty of Economics and International Relations, смер International Business Studies, 2006-2008
Докторске студије
Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, модул Управљање пословањем, 2010 -
Кретање у запослењу
Capgemini - Consulting. Technology. Outsourcing, 2007 – 2009
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Management and Social Communication, 2009
Variant S.A. 2006 - 2009
Variant & Frog d.o.o. 2009 - 2011
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, 2011 -
Ангажованост
на предметима
 • Менаџмент услуга
 • Менаџмент у хотелијерству
 • Менаџмент квалитетом
Истраживачко
интересовањe
 • Систем менаџмента квалитета, менаџмент укупног квалитета и пословна изврсност, менаџмент знања, унапређење перформанси пословања
Одабране
референце
 • Milovanović, V. (2010), Internal Audit Analysis on the Example of Joint Stock Company Variant from Cracow, in Z. Paszek (ed.), Poland-Serbia The Challenges of the Scientific Cooperation, Krakow Society for Education: AFM Publishing House, Krakow, pp. 209-219. (ISBN 978-83-7571-156-1) (М14)
 • Milovanović, V. (2014), Corporate Social Responsibility as an element of Total Quality Management, in D. Fatuła and B. Krstić (eds), Socially Responsible Business, Krakow Society for Education: AFM Publishing House, Krakow, (прихваћен за објављивање)  (М14)
 • Mandarić, M., Milovanović, V., Sekulić, D. (2013). “Contribution of Brand Performance to Business Performances of Serbian Companies”. Metalurgia International, Vol. 18, No. (4), pp. 72-77. (ISSN 1585-2214) (М23)
 • Milovanović, V. (2014), „Total quality management as a profitability factor in the Serbian hotel industry”, Idustrija,  (прихваћен за објављивање) (М24)
 • Milovanović, V. (2014). Achieving total quality management through implementation of ISO 9001, International Convention on Quality 2014 “Quality for European and World Integrations”, Jun 2-5., Belgrade. (ISBN 978-86-89157-02-4) (М33)
 • Milovanović, V. (2009), „The management of the organisation in contemporary environment“, in D Fatula (ed.), Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Krakow, pp. 65-72. (ISBN 978-83-7571-043-4) (М45)
 • Milovanović, V., Milićević, S., (2012) „Corporate social responsibility approach implementation in Serbian hotel industry“, u A. Chodyński (ed.) Biznes odpowiedzialny wobec interesariuszy, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, Krakow, pp. 155-173, (ISBN 978-83-7571- 230-8) (М45)
 • Milovanović, V. (2014), „Uticaj nacionalne kulture na efekte sprovođenja menadžmenta ukupnog kvaliteta“, Megatrend Revija, Вол. 11, Бр. 2, стр. 183-200. (ISSN 1820-3159) (М51)
 • Milovanović, V. (2010), „Globalisation and cultural differencies”, Krakowskie Studia Miedzynarodowe, Vol.7, No.3, pp. 133-142. (ISSN 1733-2680) (М53)
 • Milovanović, V. (2014), “Društvena odgovornost hotela u Srbiji kao element menadžmenta ukupnog kvaliteta”, Ekonomija – teorija i praksa, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Vol. 7, No 2, pp. 61-73. (ISSN 2217-5458) (М53)
Учешће на
пројектима
 •  Учешће у изради Стратегије рзвоја туризма општине Рача за период 2014-2019. година
 • Учешће на Темпус пројекту Модернизација и хармонизација студија туризма у Србији 544543-ТЕМПУС-1-2013
Чланства у
организацијама
 
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker